“อุปนิสัยของคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุไม้ อุปนิสัยของคนเกิดปีเถาะ

“อุปนิสัยของคนเกิดปีขาล (ปีเสือ) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีขาล (ปีเสือ) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุไม้

“อุปนิสัยของคนเกิดปีฉลู (ปีวัว) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีฉลู (ปีวัว) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุดิน อุปนิสัยของคนเกิดปีฉลู

“อุปนิสัยของคนเกิดปีชวด (ปีหนู) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีชวด (ปีหนู) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุน้ำ อุปนิสัยของคนเกิดปีชวด