พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 9/24 : “Power of Differentiation”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 9/24 : “Power of Differentiation” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี “ถ้าไม่แตกต่าง ก็ต้องเผชิญกับสงครามราคา” คนทุกคน ทุกธุรกิจ ทุกความคิด ทุกบริการ ล้วนสร้างความแตกต่างได้ ร้านอาหาร เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไม่เหมือนกัน กระดาษ เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไม่เหมือนกัน เทรนเนอร์เหมือนกัน แล้วเราต่างกับเค้าตรงไหน ฯลฯ

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 8/24 : “Power of Your Ideas”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 8/24 : “Power of Your Ideas” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี “ความมั่งคั่งมาจาก Idea ไม่ใช่แรงงาน” การทำงานหนักไม่ได้ทำให้ใครรวยเสมอไป การมีเงินทุนมากมาย อาจกลายเป็น “คำสาป” ที่ทำให้คุณ “เสียเปรียบ” คนอื่น

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 7/24 : “Power of Owning Business”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 7/24 : “Power of Owning Business” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี “อย่าไปอยู่ใต้ค่ายคนอื่น” คือ Key Word แรกของพลังทวีนี้ คำๆ นี้ไม่ใช่แค่พี่บัณฑิต เป็นคนพูดนะครับ ผมมีโอกาสได้ฟัง นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระดับสูง ล้วนพูดในหลักการคล้ายคลึงกัน

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 6/24 : “Power of Branding (Personal Brand)”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 6/24 : “Power of Branding (Personal Brand)” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ทำไมต้องสร้างแบรนด์? คำถามนี้ถูกยกขึ้นมาระหว่างการสัมมนา ก่อนที่พี่บัณฑิตจะตอบอย่างเรียบง่ายและตรงประเด็นว่า… “ไม่สร้างแบรนด์ตอนนี้ ก็เหนื่อยตลอดชีวิต”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 5/24 : “Power of Teaching (Giving)”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 5/24 : “Power of Teaching (Giving)” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ในยุดนี้ธุรกิจที่ดีที่สุดคือ Informaiton Business ครับ โลกยุคนี้ เป็นยุคที่ทุกคนสามารถ “เข้าถึง” ข้อมูลข่าวสาร ได้ง่ายดาย เท่าเทียม และเสรี มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ใครอยากรู้เรื่องอะไร ถ้าสนใจก็หาเรื่องราวนั้นๆ ได้ไม่ยากจาก Google