แนวทางการดำเนินชีวิต 18 ข้อจาก ดาไลลามะ (The Dalai Lama 18 Rules For Living)

แนวทางการดำเนินชีวิต 18 ข้อจาก ดาไลลามะ (The Dalai Lama 18 Rules For Living) ช่วงเริ่มศตวรรษใหม่นั้น ดาไลลามะได้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตไว้ 18 ข้อด้วยกัน

…สรุปส่งท้าย “24 พลังทวี To be The New Rich”…

…สรุปส่งท้าย “24 พลังทวี To be The New Rich”… ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับ ผมเป็นคนชอบคิด ชอบเขียน และชอบลงมือทำครับ เรื่องการเขียนนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากทำมานานละ แต่มักผลัดผ่อนไปเรื่องๆ โดยมี “ข้ออ้าง” ปลอบใจตัวเองว่า “งานยุ่ง ธุระเยอะ ไว้ว่างๆ ค่อยเขียน” และสุดท้ายก็มักจะไม่ได้เขียน หรือเขียนยาวๆ ต่อเนื่องไม่ได้สักที

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 24/24 : “Power of How-To Business”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 24/24 : “Power of How-To Business” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี การผลิตเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม (Great Content) พลังทวีข้อนี้ คือการคลี่คลายปมทั้งหมด ที่ร้อยเรียงกันของพลังทวีทั้ง 24 ข้อครับ จากพลังทวีทั้ง 23 ข้อที่ผ่านมา คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของ “การสร้างธุรกิจ” และธุรกิจที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง คือ “How-to Business”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 23/24 : “Power of Content Marketing”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 23/24 : “Power of Content Marketing” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี คุณต้องเขียน Content ดีๆเป็นและรู้จิตวิทยาในการเขียน พลังทวีข้อนี้ จะทำให้คุณ “ตกตะกอนทางความคิด” และ “รู้แนวทางธุรกิจที่เหมาะกับยุคสมัย” ลองถามคำถามตัวเองง่ายๆ ดังนี้ครับ

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 22/24 : “Power of Your Mind”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 22/24 : “Power of Your Mind” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ใช้จิตและสมองอย่างฉลาด คุณสามารถใช้จิตของคุณให้เพิ่มพลังทวีได้อย่างมหาศาล ถ้าคุณฝึกจิตของคุณให้เข้มแข็งมันจะช่วยความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว หากใครเข้าใจศาสตร์ของ “พลังจิตใต้สำนึก” (Subconcious Mind) จะรู้ว่า “เมื่อโลกภายในเปลี่ยน โลกภายนอกจะเปลี่ยนตาม”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 21/24 : “Power of Right Knowledge”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 21/24 : “Power of Right Knowledge” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ต้องรู้ว่า หาความรู้และข้อมูลคุณภาพได้ที่ไหน คนที่เข้าใจโลกการตลาดและการสร้างแบรนด์และตามโลกทัน จะรู้ว่า โลกในยุค Internet การตลาดที่ดีที่สุดคือ “การสอน” ดังนั้นเราจะเห็นผู้คนมากมาย ที่ออกมาให้ “ข้อมูล” และสถาปนาตนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ