อี้จิง 01


ความหมายอี้จิง

ตีความ 64 ฉักลักษณ์ คัมภีร์อี้จิง

ต้ากว้า แปลว่า กว้าใหญ่ หรือเรียกว่า 64 กว้า ลิ่วสื่อซื่อกว้า : 六十四卦 (liù shí sì guà) หรือที่เรามักได้ยินคำเรียกว่า 64 ข่วย ซึ้งถ้าวางเส้นกว้าเป็น 8 เส้น เราจะได้ทั้งหมด 64 รูปแบบ (ชั้นสูง) ควรศึกษาการตั้งกว้าซึ่งเป็นพื้นฐานวิชาอี้จิงก่อนอ่านคำทำนาย

(ยกเลิกลิงค์ด้านล่างอยู่ระหว่างการปรับปรุงความหมาย)

กดที่หัวข้อด้านล่างเพื่อดูใบคำทำนาย หรือ ความหมายอี้จิง จาก Dropbox Link

 1. พลังสร้างสรรค์ “Force” 乾 (เฉียน)
 2. พลังน้อมรับ “Field” 坤 (คุน) 
 3. ปฐมวิบาก “Sprouting” 屯 (ชุน)
 4. เยาว์ความ “Enveloping” 蒙 (เหมิง)
 5. รอ “Attending” 需 (ซวี)
 6. ขัดแย้ง “Arguing” 訟 (ซ่ง)
 7. กองทัพ “Leading” 師 (ซือ)
 8. สามัคคี “Grouping” 比 (ปี่) 
 9. สะสมสิ่งเล็ก “Small Accumulating”小畜 (เสี่ยวซู่)
 10. ก้าวย่าง “Treading” 履 (หลวี่)
 11. สันติสุข “Pervading” 泰 (ไท่)
 12. ห่างเหิน “Obstruction” 否 (ผี่)
 13. ร่วมมือ “Concording People” 同人 (ถงเหริน)
 14. มีมาก “Great Possessing” 大有 (ต้าโหย่ว) 
 15. ถ่อมตน “Humbling” 謙 (เชียน)
 16. กระตือรือร้น “Providing-For” 豫 (ยวี่)
 17. คล้อยตาม “Following” 隨 (สุย)
 18. เสื่อม “Correcting” 蠱 (กู่)
 19. เข้าหา “Nearing” 臨 (หลิน)
 20. พินิจ “Viewing” 觀 (กวาน)
 21. กัดผ่าน “Gnawing Bite” 噬嗑 (ซื่อเหอ)
 22. ตกแต่ง “Adorning” 賁 (ปี้)
 23. ปริแยก “Stripping” 剝 (ปอ)
 24. ผกผัน “Returning” 復 (ฟู่)
 25. บริสุทธิ์ใจ “Without Embroiling” 無妄 (อู๋วั่ง)
 26. สะสมที่มาก “Great Accumulating” 大畜 (ต้าซู่)
 27. หล่อเลี้ยง “Swallowing” 頤 (หยี)
 28. ใหญ่เกิน “Great Exceeding” 大過 (ต้ากว้อ)
 29. ห้วงลึก “Gorge” 坎 (ขั่น)
 30. ติด “Radiance” 離 (หลี)
 31. รวมตัว “Conjoining” 咸 (เสียน)
 32. ดํารง “Persevering” 恆 (เหิง)
 33. ถอย “Retiring” 遯 (ตุ้น)
 34. อํานาจใหญ่ “Great Invigorating” 大壯 (ต้าจ้วง)
 35. ก้าวหน้า “Prospering” 晉 (จิ้น)
 36. อับแสง “Darkening of the Light” 明夷 (หมิงอี้)
 37. ครอบครัว “Dwelling People” 家人 (เจียเหริน)
 38. ปฏิปักษ์ “Polarising” 睽 (ขุย)
 39. ขัดขวาง “Limping” 蹇 (เจี้ยน)
 40. ผ่านพ้น “Taking-Apart” 解 (เจี่ย)
 41. ลด “Diminishing”​ 損 (สุ่น)
 42. เพิ่ม “Augmenting” 益 (ยี่)
 43. เด็ดเดี่ยว “Displacement” 夬 (ไกว้)
 44. เผชิญ “Coupling” 姤 (โก้ว)
 45. ชุมนุม “Clustering” 萃 (ชุ่ย)
 46. ขึ้น “Ascending” 升 (เซิง)
 47. ใช้หมด “Confining” 困 (คุ่น)
 48. บ่อน้ํา “Welling” 井 (จิ่ง)
 49. ปฏิวัติ “Skinning” 革 (เก๋อ)
 50. หม้อสามขา “Holding” 鼎 (ติ่ง)
 51. ตื่นตัว “Shake” 震 (เจิ้น)
 52. ตั้งมั่น “Bound” 艮 (เกิ้น)
 53. พัฒนา “Infiltrating” 漸 (เจี้ยน)
 54. เจ้าสาว “Converting the Maiden” 歸妹 (กุยเม่ย)
 55. อุดมสมบูรณ์ “Abounding” 豐 (เฟิง)
 56. พเนจร “Sojourning” 旅 (หลี่ว)
 57. ลม “Ground” 巽 (ซวิ่น)
 58. ยินดี “Open” 兌 (ตุ้ย)
 59. กระจาย “Dispersing” 渙 (ฮ่วน)
 60. จํากัด “Articulating” 節 (เจี๋ย)
 61. สัจจะภายใน “Center Returning” 中孚 (จงฟู่)
 62. เล็กเกิน “Small Exceeding” 小過 (เสี่ยวกว้อ)
 63. เสร็จสิ้น “Already Fording” 既濟 (จี้จี้)
 64. ก่อนเสร็จสิ้น “Not Yet Fording” 未濟 (เว่ยจี้)

อยากดูชะตาผ่านคัมภีร์อี้จิง นัดมาได้เลยครับ หรือมีคำถามสอบถามมาที่ซินแสหวาง 085 514 5459

ซินแสหวาง


แนวทางการดำเนินชีวิต 18 ข้อจาก ดาไลลามะ (The Dalai Lama 18 Rules For Living)

แนวทางการดำเนินชีวิต 18 ข้อจาก ดาไลลามะ (The Dalai Lama 18 Rules For Living)

ช่วงเริ่มศตวรรษใหม่นั้น ดาไลลามะได้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตไว้ 18 ข้อด้วยกัน

“Read More”

…สรุปส่งท้าย “24 พลังทวี To be The New Rich”…

…สรุปส่งท้าย “24 พลังทวี To be The New Rich”…
ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับ
ผมเป็นคนชอบคิด ชอบเขียน และชอบลงมือทำครับ

เรื่องการเขียนนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากทำมานานละ
แต่มักผลัดผ่อนไปเรื่องๆ โดยมี “ข้ออ้าง”
ปลอบใจตัวเองว่า “งานยุ่ง ธุระเยอะ ไว้ว่างๆ ค่อยเขียน”
และสุดท้ายก็มักจะไม่ได้เขียน หรือเขียนยาวๆ ต่อเนื่องไม่ได้สักที

“Read More”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 24/24 : “Power of How-To Business”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 24/24 : “Power of How-To Business”
เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี
การผลิตเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม (Great Content)

พลังทวีข้อนี้ คือการคลี่คลายปมทั้งหมด
ที่ร้อยเรียงกันของพลังทวีทั้ง 24 ข้อครับ
จากพลังทวีทั้ง 23 ข้อที่ผ่านมา คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของ “การสร้างธุรกิจ”
และธุรกิจที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง คือ “How-to Business”

“Read More”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 23/24 : “Power of Content Marketing”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 23/24 : “Power of Content Marketing”
เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี
คุณต้องเขียน Content ดีๆเป็นและรู้จิตวิทยาในการเขียน

พลังทวีข้อนี้ จะทำให้คุณ “ตกตะกอนทางความคิด” และ “รู้แนวทางธุรกิจที่เหมาะกับยุคสมัย” ลองถามคำถามตัวเองง่ายๆ ดังนี้ครับ

“Read More”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 22/24 : “Power of Your Mind”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 22/24 : “Power of Your Mind”
เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี
ใช้จิตและสมองอย่างฉลาด

คุณสามารถใช้จิตของคุณให้เพิ่มพลังทวีได้อย่างมหาศาล
ถ้าคุณฝึกจิตของคุณให้เข้มแข็งมันจะช่วยความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
หากใครเข้าใจศาสตร์ของ “พลังจิตใต้สำนึก” (Subconcious Mind)
จะรู้ว่า “เมื่อโลกภายในเปลี่ยน โลกภายนอกจะเปลี่ยนตาม”

“Read More”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 21/24 : “Power of Right Knowledge”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 21/24 : “Power of Right Knowledge”
เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี
ต้องรู้ว่า หาความรู้และข้อมูลคุณภาพได้ที่ไหน

คนที่เข้าใจโลกการตลาดและการสร้างแบรนด์และตามโลกทัน
จะรู้ว่า โลกในยุค Internet การตลาดที่ดีที่สุดคือ “การสอน”

ดังนั้นเราจะเห็นผู้คนมากมาย ที่ออกมาให้ “ข้อมูล”
และสถาปนาตนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

“Read More”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 20/24 : “Power of Wise Investment”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 20/24 : “Power of Wise Investment”
เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี
“ลงทุนให้ฉลาด รู้จักให้เงินทำงานแทนคุณ”

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงคือ
“พลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้น”

เคยคิดมั๊ยครับทำไมเหล่าธนาคาร สถาบันการเงิน บัตรเครดิต และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ สามารถสร้างธุรกิจหลักพัน หลักหมื่น หลักแสนล้านได้ในระยะเวลาเพียงชั่วอายุคน

“Read More”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 19/24 : “Power of Free”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 19/24 : “Power of Free”
เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี

ใช้เพิ่มคุณค่าในตัวคุณเอง
ปัจจุบันเป็นโลกของ “Internet” ผู้รอบรู้ที่สุดในโลกชื่อ “อากู๋ ณ Google”
ไม่ว่าคุณอยากเรียนรู้ อยากเชี่ยวชาญเรื่องใดๆ ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง
เสิร์ฟถึงที่หน้าหน้าจอคุณ เรื่องนี้ “เป็นจุดสำคัญของพลังทวี”

“Read More”

กด Like เพื่อเป็นเพื่อนกันใน Facebook

Categories

Recent Comments

  Calendar

  April 2024
  M T W T F S S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930