“คู่รักเสริมดวง 12 นักษัตร”

ตามนักษัตรจีน กล่าวว่าคู่ใดปีไม่ชงคู่นั้น จะร่ำรวยมั่งมีศรีสุข ตราบอายุไข อยู่กันชั่วลูกชั่วหลาน มีความอุดมสมบูรณ์ พูนผลตลอดกาล แต่คู่ใดชงปีก็มิต้องตกใจ ยังมีเวลา วัน และเดือนในการดูอีก ขอให้ค่อยๆศึกษาเพื่อตรวจเช็คแบบละเอียดอีกครั้ง

“อุปนิสัยของคนเกิดปีกุน (ปีหมู) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีกุน (ปีหมู) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุน้ำ อุปนิสัยของคนเกิดปีกุน

“อุปนิสัยของคนเกิดปีจอ (ปีสุนัข) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีจอ (ปีสุนัข) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุดิน อุปนิสัยของคนเกิดปีจอ

“อุปนิสัยของคนเกิดปีระกา (ปีไก่) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีระกา (ปีไก่) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุทอง อุปนิสัยของคนเกิดปีระกา

“อุปนิสัยของคนเกิดปีวอก (ปีลิง) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีวอก (ปีลิง) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุทอง อุปนิสัยของคนเกิดปีวอก

“อุปนิสัยของคนเกิดปีมะแม (ปีแพะ) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีมะแม (ปีแพะ) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุทอง อุปนิสัยของคนเกิดปีมะแม

“อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมีย (ปีม้า) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีมะเมีย (ปีม้า) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุไฟ อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมีย

“อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเส็ง (ปีงู) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีมะเส็ง (ปีงู) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุไฟ อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเส็ง

“อุปนิสัยของคนเกิดปีมะโรง (ปีมังกร) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีมะโรง (ปีมังกร) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุทอง อุปนิสัยของคนเกิดปีมะโรง

“อุปนิสัยของคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) ฉบับสมบูรณ์”

คนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554 ธาตุกำเนิด คือ ธาตุไม้ อุปนิสัยของคนเกิดปีเถาะ