พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 24/24 : “Power of How-To Business”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 24/24 : “Power of How-To Business” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี การผลิตเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม (Great Content) พลังทวีข้อนี้ คือการคลี่คลายปมทั้งหมด ที่ร้อยเรียงกันของพลังทวีทั้ง 24 ข้อครับ จากพลังทวีทั้ง 23 ข้อที่ผ่านมา คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของ “การสร้างธุรกิจ” และธุรกิจที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง คือ “How-to Business”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 23/24 : “Power of Content Marketing”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 23/24 : “Power of Content Marketing” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี คุณต้องเขียน Content ดีๆเป็นและรู้จิตวิทยาในการเขียน พลังทวีข้อนี้ จะทำให้คุณ “ตกตะกอนทางความคิด” และ “รู้แนวทางธุรกิจที่เหมาะกับยุคสมัย” ลองถามคำถามตัวเองง่ายๆ ดังนี้ครับ

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 22/24 : “Power of Your Mind”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 22/24 : “Power of Your Mind” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ใช้จิตและสมองอย่างฉลาด คุณสามารถใช้จิตของคุณให้เพิ่มพลังทวีได้อย่างมหาศาล ถ้าคุณฝึกจิตของคุณให้เข้มแข็งมันจะช่วยความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว หากใครเข้าใจศาสตร์ของ “พลังจิตใต้สำนึก” (Subconcious Mind) จะรู้ว่า “เมื่อโลกภายในเปลี่ยน โลกภายนอกจะเปลี่ยนตาม”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 21/24 : “Power of Right Knowledge”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 21/24 : “Power of Right Knowledge” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ต้องรู้ว่า หาความรู้และข้อมูลคุณภาพได้ที่ไหน คนที่เข้าใจโลกการตลาดและการสร้างแบรนด์และตามโลกทัน จะรู้ว่า โลกในยุค Internet การตลาดที่ดีที่สุดคือ “การสอน” ดังนั้นเราจะเห็นผู้คนมากมาย ที่ออกมาให้ “ข้อมูล” และสถาปนาตนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 20/24 : “Power of Wise Investment”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 20/24 : “Power of Wise Investment” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี “ลงทุนให้ฉลาด รู้จักให้เงินทำงานแทนคุณ” สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงคือ “พลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้น” เคยคิดมั๊ยครับทำไมเหล่าธนาคาร สถาบันการเงิน บัตรเครดิต และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ สามารถสร้างธุรกิจหลักพัน หลักหมื่น หลักแสนล้านได้ในระยะเวลาเพียงชั่วอายุคน

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 19/24 : “Power of Free”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 19/24 : “Power of Free” เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ใช้เพิ่มคุณค่าในตัวคุณเอง ปัจจุบันเป็นโลกของ “Internet” ผู้รอบรู้ที่สุดในโลกชื่อ “อากู๋ ณ Google” ไม่ว่าคุณอยากเรียนรู้ อยากเชี่ยวชาญเรื่องใดๆ ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง เสิร์ฟถึงที่หน้าหน้าจอคุณ เรื่องนี้ “เป็นจุดสำคัญของพลังทวี”

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 18/24 : Power of TEAMWORK

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 18/24 : Power of TEAMWORK เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี รู้ว่าจะหาคนเก่งที่ไหน คนเก่งอาจจะไม่ใช่ลูกจ้างคุณก็ได้ แต่เอามาเติมเต็มซึ่งกันและกัน ถ้าคุณทำงานกับคนไม่เก่ง มันเหนื่อยตลอด ถ้าคุณทำงานกับคนเก่ง มันเพิ่มพลังให้คุณ และทำให้คุณไปเร็วมาก

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 17/24 : Power of Youth and Good Looks

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 17/24 : Power of Youth and Good Looks เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี “คนส่วนใหญ่ตัดสินคุณด้วยตา” ตัดสินใจไปเลยว่าคุณต้องดูดีขึ้น ทุกคนดูดีขึ้นได้หมด สวยหล่อ ได้ทุกคน ยิ่งคุณดูดีขึ้นมากเท่าไร ความสำเร็จคุณยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หากใครบอกว่าคนสำเร็จต้องมีอายุมาก และคนอายุน้อยมีแต่ข้อเสียเปรียบในการทำธุรกิจ “อย่าไปเชื่อครับ” เราสามารถใช้ประโยชน์จากวัยและรูปลักษณ์ได้

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 16/24 : Power of Wealth

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 16/24 : Power of Wealth เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ถ้าคุณมั่งคั่ง พลังในการทำความดีของคุณจะมากขึ้น ใครบอกว่า เงินเปลี่ยนคน “จริงๆ แล้วเงินจะขยายตัวตนที่แท้จริง ของคุณให้มากขึ้น” ถ้าคุณเป็นคนดี คุณจะเป็นคนดีที่มี Impact และสร้างแรงกระเพื่อมที่ดีในสังคม ถ้าคุณเป็ณคนเลว คุณจะเป็นคนเลวที่ทรงพลัง

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 15/24 : Power of Good

พลังทวีสู่ความสำเร็จข้อที่ 15/24 : Power of Good เรียบเรียงจากการฟังการแบ่งปันของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี “ให้สิ่งดีๆ แก่สังคม” พยายามให้สิ่งดีๆ และจรรโลงสังคมให้มากที่สุด พยายามให้โลกนี้และสังคมนี้ติดหนี้เรา รู้จักให้ ให้มากกว่ารับ อย่าคิดถึงเงินในช่วงแรก ผลตอบแทนจะตามเอง เรื่องนี้อาจดูเป็นอุดมคติ แต่เป็นหลักการที่ผมใช้มาทั้งชีวิตเช่นกันครับ หากเราเรียนรู้ในการ “ให้โดยไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทน” ให้จริงๆ แบบไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องหวังผลใดๆ เอาแค่ได้ให้ก็สุขใจ เชื่อมั๊ยครับ ผลลัพธ์ที่กลับมาจะทำให้ “ชีวิตและธุรกิจ ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นมาก”