“คุณเกิดปีนักษัตร (จีน) อะไร”

“คุณเกิดปีนักษัตร (จีน) อะไร”

ข้าพเจ้าขอเริ่มศาสตร์ดวงจีนด้วยพื้นฐานปีเกิด 12 นักษัตรก่อนนะครับ พูดง่ายๆคือทุกคนต้องทราบก่อนว่าตัวเองเกิดปีอะไร ก่อนมาทำนายกันต่อไปครับ

“กระแสธารแห่งกาลเวลา ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามา ชวดเป็นจุดเริ่ม ฉลูตามสาน ขาลรับช่วงต่อ เถาะรอเสริมงาน…12 นักษัตร 12 ปีเกิด 12 ปีหมุนมาถึง 12 ปีเวียนมาครบ” หากคำนวณนับตามปฏิทินจันทรคติของจีน ปีนักษัตรของคนเราจะเริ่มจากปักษ์ลี่ชุนหรือต้นฤดูใบไม้ผลิ (3-5 ก.พ.) ผู้ที่สนใจสามารถดูปีนักษัตรของตัวเองได้จากวันเดือนปีเกิดที่อยู่ด้านล่าง ดังนี้

岁月的舞台,一年一启一落幕。子鼠值岁,丑牛接班,寅虎继任,卯兔候补……此生肖,彼属相,十二年一登台,十二岁一循环。”按中国农历的计算方法,人的生肖属相应以农历立春为准。感兴趣的朋友可以对照下面内容,查看自己的属相。

属鼠

ปีชวด

在以下时间内出生的人都有共同的属相–鼠

ผู้ที่เกิดตามวันเดือนปีต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน—ชวด

1924年02月05日-1925年01月23日

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1924 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.1925

1936年01月24日-1937年02月10日

24 มกราคม ปี ค.ศ.1936 – 10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1937

1948年02月10日-1949年01月28日

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1948 – 28 มกราคม ปี ค.ศ.1949

1960年01月28日-1961年02月14日

28 มกราคม ปี ค.ศ.1960 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1961

1972年02月15日-1973年02月02日

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1972 – 2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1973

1984年02月02日-1985年02月19日

2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1984 – 19 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1985

1996年02月19日-1997年02月06日

19 มกราคม ปี ค.ศ.1996 – 6 มกราคม ปี ค.ศ.1997

2008年02月07日-2009年01月25日

7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2008 – 25 มกราคม ปี ค.ศ.2009

2020年01月25日-2021年02月11日

25 มกราคม ปี ค.ศ. 2020 – 11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2021

属牛

ปีฉลู

在以下时间内出生的人都有共同的属相–牛

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน

1925年01月25日-1926年02月12日

25 มกราคม ปี ค.ศ.1925 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1926

1937年02月11日-1938年01月30日

11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1937 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.1938

1949年01月29日-1950年02月16日

29 มกราคม ปี ค.ศ.1949 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1950

1961年02月15日-1962年02月04日

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1961 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1962

1973年02月03日-1974年01月22日

3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1973 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1974

1985年02月20日-1986年02月08日

20 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1985 – 8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1986

1997年02月07日-1998年01月27日

7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1997 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.1998

2009年01月26日-2010年02月13日

26 มกราคม ปี ค.ศ.2009 – 13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2010

属虎

ปีขาล

在以下时间内出生的人都有共同的属相–虎

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – ขาล

1926年02月13日-1927年02月01日

13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1926 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1927

1938年01月31日-1939年02月18日

31 มกราคม ปี ค.ศ.1938 – 18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1939

1950年02月17日-1951年02月05日

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1950 – 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1951

1962年02月05日-1963年01月24日

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1962 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.1963

1974年01月23日-1975年02月10日

23 มกราคม ปี ค.ศ.1974 – 10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1975

1986年02月09日-1987年01月28日

9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1986 – 28 มกราคม ปี ค.ศ.1987

1998年01月28日-1999年02月15日

28 มกราคม ปี ค.ศ.1998 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1999

2010年02月14日-2011年02月02日

14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2010 – 2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2011

属兔

ปีเถาะ

在以下时间内出生的人都有共同的属相–兔

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – เถาะ

1927年02月02日-1928年01月22日

2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1927 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1928

1939年02月19日-1940年02月07日

19 มกราคม ปี ค.ศ.1939 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1940

1951年02月06日-1952年01月26日

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1951 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1952

1963年01月25日-1964年02月12日

25 มกราคมปี ค.ศ.1963 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1964

1975年02月11日-1976年01月30日

11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1975 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.1976

1987年01月29日-1988年02月16日

29 มกราคม ปี ค.ศ.1987 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1988

1999年02月16日-2000年02月04日

16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1999 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2000

2011年02月03日-2012年01月22日

3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2011 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.2012

属龙

ปีมะโรง

在以下时间内出生的人都有共同的属相–龙

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – มะโรง

1916年02月03日-1917年01月22日

3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1916 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1917

1928年01月23日-1929年02月09日

23 มกราคม ปี ค.ศ.1928 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1929

1940年02月08日-1941年01月26日

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1940 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1941

1952年01月27日-1953年02月13日

27 มกราคม ปี ค.ศ.1952 – 13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1953

1964年02月13日-1965年02月01日

13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1964 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1965

1976年01月31日-1977年02月17日

31 มกราคม ปี ค.ศ.1976 – 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1977

1988年02月17日-1989年02月05日

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1988 – 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1989

2000年02月05日-2001年01月23日

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2000 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.2001

2012年01月23日-2013年02月09日

23 มกราคม ปี ค.ศ.2012 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2013

属蛇

ปีมะเส็ง

在以下时间内出生的人都有共同的属相–蛇

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – มะเส็ง

1917年01月23日-1918年02月10日

23 มกราคม ปี ค.ศ.1917 – 10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1918

1929年02月10日-1930年01月29日

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1929 – 29 มกราคม ปี ค.ศ.1930

1941年01月27日-1942年02月14日

27 มกราคม ปี ค.ศ.1941 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1942

1953年02月14日-1954年02月02日

14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1953 – 2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1954

1965年02月02日-1966年01月20日

2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1965 – 20 มกราคม ปี ค.ศ.1966

1977年02月18日-1978年02月06日

18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1977 – 6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1978

1989年02月06日-1990年01月26日

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1989 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1990

2001年01月24日-2002年02月11日

24 มกราคม ปี ค.ศ.2001 – 11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2002

2013年02月10日-2014年01月30日

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2013 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.2014

属马

ปีมะเมีย

在以下时间内出生的人都有共同的属相–马

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – มะเมีย

1918年02月11日-1919年01月31日

11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1918 – 31 มกราคม ปี ค.ศ.1919

1930年01月30日-1931年02月16日

30 มกราคม ปี ค.ศ.1930 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1931

1942年02月15日-1943年02月04日

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1942 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1943

1954年02月03日-1955年01月23日

3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1954 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.1955

1966年01月21日-1967年02月08日

21 มกราคม ปี ค.ศ.1966 – 8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1967

1978年02月07日-1979年01月27日

7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1978 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.1979

1990年01月27日-1991年02月14日

27 มกราคม ปี ค.ศ.1990 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1991

2002年02月12日-2003年01月31日

12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2002 – 31 มกราคม ปี ค.ศ.2003

2014年01月31日-2015年02月18日

31 มกราคม ปี ค.ศ.2014 – 18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2015

属羊

ปีมะแม

在以下时间内出生的人都有共同的属相–羊

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – มะแม

1919年02月01日-1920年02月19日

1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1919 – 19 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1920

1931年02月17日-1932年02月05日

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1931 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1932

1943年02月05日-1944年01月24日

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1943 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.1944

1955年01月24日-1956年02月11日

24 มกราคม ปี ค.ศ.1955 – 11 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1956

1967年02月09日-1968年01月29日

9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1967 – 29 มกราคม ปี ค.ศ.1968

1979年01月28日-1980年02月15日

28 มกราคม ปี ค.ศ.1979 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1980

1991年02月15日-1992年02月03日

15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1991 – 3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1992

2003年02月01日-2004年01月21日

1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2003 – 21 มกราคม ปี ค.ศ.2004

2015年02月19日-2016年02月07日

19 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2015 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2016

属猴

ปีวอก

在以下时间内出生的人都有共同的属相–猴

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – วอก

1920年02月20日 – 1921年02月07日

20 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1920 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1921

1932年02月06日 – 1933年01月25日

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1932 – 25 มกราคม ปี ค.ศ.1933

1944年01月25日 – 1945年02月12日

25 มกราคม ปี ค.ศ.1944 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1945

1956年02月12日 – 1957年01月30日

12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1956 – 30 มกราคม ปี ค.ศ.1957

1968年01月30日 – 1969年02月16日

30 มกราคม ปี ค.ศ.1968 – 16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1969

1980年02月16日 – 1981年02月04日

16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1980 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1981

1992年02月04日 – 1993年01月22日

4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1992 – 22 มกราคม ปี ค.ศ.1993

2004年01月22日 – 2005年02月08日

22 มกราคม ปี ค.ศ.2004 – 8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2005

2016年02月08日 – 2017年01月27日

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2016 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.2017

属鸡

ปีระกา

在以下时间内出生的人都有共同的属相–鸡

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – ระกา

1921年02月08日-1922年01月27日

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1921 27 มกราคม ปี ค.ศ.1922

1933年01月26日-1934年02月13日

26 มกราคม ปี ค.ศ.1933 – 13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1934

1945年02月13日-1946年02月01日

13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1945 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1946

1957年01月31日-1958年02月17日

31 มกราคม ปี ค.ศ.1957 – 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1958

1969年02月17日-1970年02月05日

17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1969 – 5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1970

1981年02月05日-1982年01月24日

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1981 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.1982

1993年01月23日-1994年02月09日

23 มกราคม ปี ค.ศ.1993 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1994

2005年02月09日-2006年01月28日

9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2005 – 28 มกราคม ปี ค.ศ.2006

2017年01月28日-2018年02月15日

28 มกราคม ปี ค.ศ.2017 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2018

属狗

ปีจอ

在以下时间内出生的人都有共同的属相–狗

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – จอ

1922年01月28日-1923年02月15日

28 มกราคม ปี ค.ศ.1922 – 15 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1923

1934年02月14日-1935年02月03日

14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1934 – 3 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1935

1946年02月02日-1947年01月21日

2 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1946 – 21 มกราคม ปี ค.ศ.1947

1958年02月18日-1959年02月07日

18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1958 – 7 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1959

1970年02月06日-1971年01月26日

6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1970 – 26 มกราคม ปี ค.ศ.1971

1982年01月25日-1983年02月12日

25 มกราคม ปี ค.ศ.1982 – 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1983

1994年02月10日-1995年01月30日

10 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1994 30 มกราคม ปี ค.ศ.1995

2006年01月29日-2007年02月17日

29 มกราคม ปี ค.ศ.2006 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2007

2018年02月16日-2019年02月04日

16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2018 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2019

属猪

ปีกุน

在以下时间内出生的人都有共同的属相–猪

ผู้ที่เกิดตามเวลาต่อไปนี้จัดอยู่ในปีนักษัตรเดียวกัน – กุน

1923年02月16日-1924年02月04日

16 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1923 – 4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1924

1935年02月04日-1936年01月23日

4 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1935 – 23 มกราคม ปี ค.ศ.1936

1947年01月22日-1948年02月09日

22 มกราคม ปี ค.ศ.1947 – 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1948

1959年02月08日-1960年01月27日

8 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1959 – 27 มกราคม ปี ค.ศ.1960

1971年01月27日-1972年02月14日

27 มกราคม ปี ค.ศ.1971 – 14 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1972

1983年02月13日-1984年02月01日

13 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1983 – 1 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1984

1995年01月31日-1996年02月18日

31 มกราคม ปี ค.ศ.1995 – 18 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1996

2007年01月18日-2008年02月06日

18 มกราคม ปี ค.ศ.2007 – 6 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2008

2019年02月05日-2020年01月24日

5 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2019 – 24 มกราคม ปี ค.ศ.2020

起始日为当年农历正月初一,截止日为当年农历最后一天

 

วันแรกคือวันที่ 1 เดือน 1 ส่วนวันสิ้นปีคือวันสุดท้ายของปีตามปฏิทินจันทรคติของจีนในปีนั้นๆ

Credit : http://thai.chinese.cn

 

ซินแสหวาง

 

ติดตามได้ที่ www.facebook.com/SinSaeHwang

เพื่อไม่ให้พลาดความรู้และข่าวสาร อย่าลืมกดรับการติดต่อ Get Notification

http://www.tamginacademy.com/blog/38-blog-financial-life-coach.html

#ซินแสหวาง #วางชะตาการเงิน #ดวงการเงิน #30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟัน


กด Like เพื่อเป็นเพื่อนกันใน Facebook

Categories

Recent Comments

  Calendar

  April 2024
  M T W T F S S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930